Tap to Jump   –   zásady ochrany soukromí

Mobilní aplikace Tap to Jump (dále jen aplikace), dostupná v obchodě Google Play, zachází s osobními daty uživatele následovně:

  1. Aplikace využívá reklamní platformu Google AdMob.
  2. Aplikace shromažďuje data o postupu uživatele ve hře. Data jsou shromažďována pouze v rámci zařízení a nepodléhají žádnému zvláštnímu zpracování. Data slouží pouze k možnosti uchování výše skóre hráče a pro možnost zobrazení „značek úmrtí“.
  3. Aplikace shromažďuje data o jejím nastavení. Data jsou shromažďována pouze v rámci zařízení a nepodléhají žádnému zvláštnímu zpracování.
  4. Aplikace, vyjma dat spojených s platformou Google AdMob, neshromažďuje žádná citlivá uživatelská data.
  5. Aplikace, vyjma dat spojených s platformou Google AdMob, neodesílá žádná data na vzdálená úložiště (servery), všechna data jsou uložena pouze v rámci zařízení.