Diodové hodiny

Toto je bezesporu první prezentovatelný projekt mého života, jenž vznikl na základě mé maturitní práce v roce 2012 při studiu elektrotechniky se zaměřením na elektronické počítačové systémy na Střední průmyslové škole ve Varnsdorfu.

Na škole jsme měli celou řadu odborných a relativně oblíbených předmětů – elektroniku, elektrotechniku, strojírenství, objektově orientované programování, multimédia atd. Ovšem paradoxně můj největší zájem vzbuzovaly spolužáky neoblíbené číslicové systémy a na ně navázané programování mikroprocesorů v assembleru. Vždy jsem měl totiž touhu chápat vše od naprostých základů, což mi v informatice číslicové systémy umožňovaly. A mikroprocesory, čipy s velmi omezenou instrukční sadou, to jen umocňovaly.

Proto, když přišlo na volbu maturitní práce, která měla epicky ukončit mé čtyřleté snažení, věděl jsem, že musí být postavena na kombinaci již zmíněných neoblíbených předmětů. A tak jsem si vymyslel diodové hodiny…

diodové hodiny v provozu

V jednoduchosti – jedná se o zařízení zobrazující aktuální čas pomocí LED (diod) soustředěných do kruhů tak, aby bylo možné čas vyčítat stejně jako na klasických ručičkových hodinách. Hodiny na obrázku ukazují 15 hodin a 54 minut. To, že se jedná o 15 hodin a ne 3 hodiny signalizuje fialová dioda, která indikuje čas PM, tedy odpolední. Dioda nad ní indikuje čas AM, tedy ranní. Žluté diody blikají v sekundových intervalech. V každou celou hodinu zazní díky siréně krátký zvukový signál (pípnutí). Toť  vše.

Zvlášť  hrdý jsem na fakt, že jsem dokázal tyto hodiny stvořit od A do Z. Tedy od nápadu až po finální funkční produkt – od návrhu plošného spoje, přes propočet potřebného hardwaru, výroby plošného spoje za domácích podmínek *, pájení součástek, až po naprogramování softwaru pro mikroprocesor. Bokem jsem si ještě vytvořil hardwarový programátor pro možnost přenést kód z počítače přes USB do mikroprocesoru. Nejspíše i proto byly hodiny vybrány pro účast na konferenci StreTech 2012 pořádanou ČVUT v Praze.

* Při výrobě plošného spoje za domácích podmínek se mi omylem podařilo vyhodit do vzduchu ledničku. A to výbuchem směsi pro leptání plošných spojů, jejíž návod na domácí výrobu jsem našel na internetu. Plošný spoj vyleptala dokonale, o tom žádná, ale nikde nebylo psáno, že se směs nemá nechávat v chladu v uzavřené nádobě bez přístupu kyslíku. Co si tak pamatuji, rodiče z mé maturitní práce nakonec moc nadšení nebyli. ⚗️🧙‍♂️