Převodník jednotek   –   zásady ochrany soukromí

Mobilní aplikace Převodník jednotek a její placená varianta Převodník jednotek CE (dále jen aplikace), obě dostupné v obchodě Google Play, zachází s osobními daty uživatele následovně:

  1. Aplikace nevyužívají žádných reklamních či marketingových nástrojů a praktik.
  2. Aplikace shromažď ují data o využívání jednotlivých jednotek a kategorií uživatelem. Data jsou shromažď ována pouze v rámci zařízení a nepodléhají žádnému zvláštnímu zpracování, slouží pouze k možnosti chytrého uspořádání jednotek a kategorií dle jejich použití.
  3. Aplikace shromažď ují data o jejich nastavení, jako je například nastavení jazyka, nastavení zaokrouhlení výsledků převedených jednotek, poslední zvolené jednotky v daných kategorií atd. Data jsou shromažď ována pouze v rámci zařízení a nepodléhají žádnému zvláštnímu zpracování.
  4. Aplikace neshromažď ují žádná citlivá uživatelská data.
  5. Aplikace neodesílají žádná data na vzdálená úložiště (servery). Všechna data jsou uložena pouze v rámci zařízení.